Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi

İşbu Aydınlatma Metni, Time Travel Aesthetic’e sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin ve çeşitli özel bilgilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Time Travel Aesthetic tarafından söz konusu aydınlatma metninde belirtilmiş olduğu şekilde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda sınırlı olarak işlenebilecek, yurt içinde ve yurt dışında yer alan ve belirtilen kişilere aktarılabileceği konusunda kişilerin bilgilenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ’de yer alan genel ilkeler ile ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

Time Travel Aesthetic kişisel verilerinizin kullanıcılar aracılığı ile internet siteleri ve mobil uygulamalara geçmişte yapılan çeşitli ziyaretleri esas alarak reklamlarla ilgili çeşitli bilgilerin toplanmasını, toplanan bilgiler ışığında reklamların optimize edilmesini ve yayınlanmasını, internet siteleri ve mobil uygulamalarda kullanıcı dostu bir deneyimlerin kazanılmasını internet sitesinin geliştirilmesinin ve en iyi biçimde çalışmasının sağlanması, Time Travel Aesthetic’in hizmetlerinin ve ürünlerinin iyileştirmesinin sağlanması, İnternet sitesinin kullanımının kolaylaştırılmasının ve Time Travel Aesthetic’in hizmetlerini ve internet sitesinin kullanımının internet kullanıcıların çeşitli ilgi alanlarına ve internette gerçekleştirdikleri tercihlerine yönelik bir şekilde değiştirilmesinin sağlanmasını ve kullanıcılara daha iyi bir şekilde hizmetler sunulması, gerekli istatistiki bilgilerin elde edilmesi ve söz konusu bilgilerin raporlanmasını sağlanması, Time Travel Aesthetic’in ticari faaliyetlerinin geliştirilebilmesi, kampanya, reklam ve pazarlama çalışmalarının gerçekleştirilmesini  özel promosyon faaliyetlerinde bulunulması, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamların, internet kullanıcılarının ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi, hedef kitle çalışmaları yapılması, talep eden çeşitli kullanıcıların üyelik işlemlerinin tamamlanması amacı ile bilgiler sınırlı olarak Time Travel Aesthetic tarafından işlenebilmektedir. Bunun yanı sıra  üyelere sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcılar tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve çeşitli ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere daha iyi hizmetler sunulması için gerekli çalışmaların yapılması, birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Time Travel Aesthetic’te bulunan iletişim formunu doldurarak tarafımıza ileten üyeler ile iletişime geçilebilmesi, üyelerin söz konusu iletişim formunda herhangi bir şekilde talepte bulunmaları durumunda bu taleplerin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli aksiyonların alınması amaçları ile de sınırlı olarak işleyebilmektedir.

Tebliğ ve Kanun’a göre kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili problemler nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumlarda yer alan ya da rızasına göre hukuki herhangi bir geçerlilik tanınmayan kişilerin kendilerinin ya da başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünün korunabilmesi için mecbur  olması bir sözleşmenin kurulabilmesi ya da ifasıyla doğrudan olarak ilgili olması durumunda sözleşmelerin taraflarına ait olan kişisel verilerin işlenebilmesinin gerekli olması Time Travel Aesthetic’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması hukuki sebepleri ile Time Travel Aesthetic kişisel verilerinizi, ilgili kanunda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve çeşitli amaçları doğrultusunda ve işbu metinde açık bir şekilde ifade edilen amaçlar dahilinde işleyebilmesi mümkündür.

Time Travel Aesthetic’e bildirdiğiniz kişisel veriler; yukarıda açık bir şekilde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda Time Travel Aesthetic’in yurt içinde veya yurt dışında bulunan çeşitli iştirakleri, topluluk şirketleri, iş ortakları, bağlı şirketleri, hissedarları, hizmet ve faaliyetleri ve yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı çeşitli işbirliği yaptığı çeşitli işbirlikçileri tarafından ilgili kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işleme amaçları doğrultusunda aktarılabilecektir.

Bilginize sunarız.