Şartlar ve Koşullar

Time Travel Aesthetic platformunu kullanmadan önce, ‘kullanım şartları’nı dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Bu platformu kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır:

Sitemiz Sağlık Bakanlığı 15/2/2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliği 29. maddesine göre sunduğumuz hizmetlerle ilgili konularda bilgilendirme amaçlı tanıtım ve ilan kapsamında hazırlanmıştır. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilmemiştir. Time Travel Aesthetic, tıbbi konularda teşhis ve tedavi hizmeti sunmayı taahhüt etmez. Bu sitede verilen bilgiler, bir hasta / site ziyaretçisi ile mevcut doktoru arasındaki ilişkiyi değiştirmek değil desteklemek için tasarlanmıştır.

Platformumuzun web sitesi ve web sitesine bağlı tüm bölümler (‘site’) Time Travel Aesthetic firmasının (Firma) malıdır ve firmamız tarafından işletilir. Siz (‘Kullanıcı’) platformumuzda sunulacak olan hizmetleri kullanırken aşağıda sayılan koşullara bağlı olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmak ile kullanmaya devam etmek ile; yasalara göre sözleşme imzalama hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Bu sözleşme Time Travel Aesthetic ve kullanıcılara sözleşme konusu platform ile ilgili hak ve sorumluluklar yükler. Taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde söz konusu hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

1.1 Time Travel Aesthetic, fiyatlar ve hizmetler konusunda değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

1.2 Time Travel Aesthetic, üyelerin sözleşmeye konu hizmetlerden, teknik arızalar dışarıda kalmak koşulu ile yararlandırılacağını kabul ve vaat eder.

1.3 Kullanıcı, sitenin kullanımı esnasında tersine mühendislik gibi işlemler yapmayacağını ya da sitenin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacıyla herhangi bir işlemde bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcı ayrıca yukarıda sayılan durumlara aykırı hareket etmesi halinde ve 3. kişiler nezdinde ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul eder.

1.4 Kullanıcı, site içerisinde gerçekleştireceği işlemlerde sitenin herhangi bir kısmında veya iletişim kurarken genel ahlak kurallarına ve adaba, kanuna aykırı, kişi haklarına zarar veren, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırılık oluşturan, yasalara aykırı faaliyetleri teşvik eden içerik üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda oluşacak zarardan tamamen kullanıcı sorumludur ve bu durumda Time Travel Aesthetic yetkilileri; söz konusu hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve kullanıcı hakkında yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle yargı mercilerinden gelen etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri doğrultusunda bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5 Time Travel Aesthetic üyelerinin birbirlerine karşı veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1 Time Travel Aesthetic platformunda yer alan unvan, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Time Travel Aesthetic’e aittir ve bunların koruma altına alınması ulusal ve uluslararası hukuk tarafından gerçekleştirilir. Time Travel Aesthetic’in ziyaret edilmesi ya da Time Travel Aesthetic hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak ve taviz verilmesine neden olmaz.

2.2 Time Travel Aesthetic platformunda yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Time Travel Aesthetic ile ilgili herhangi bir detay diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak asla kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1 Time Travel Aesthetic, kullanıcıların kişisel bilgilerini 3. kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan bilgiler şu şekildedir: İsim, soyisim, adres, telefon numarası, e-posta adresi. Söz konusu bilgiler kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2 Kullanıcı; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru gibi pazarlama faaliyetleri bağlamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Time Travel Aesthetic’in sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve kişisel bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına onay verdiğini kabul eder ve açıklar. Bu tür kişisel bilgiler firma çatısı altında müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun indirim ve kampanyalar oluşturmak ve bunlarla ilgili istatistiksel çalışmalar yapmak maksadı ile işlenebilecektir.

3.3 Gizli Bilgiler, ancak resmi kurumlar tarafından usulüne uygun bir şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Kayıt ve Güvenlik

4.1 Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

4.2 Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

5. Mücbir Sebep

Time Travel Aesthetic ve kullanıcıların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden kaynaklı olarak sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca yerine getirilemez hale gelirse tarafların sorumluluğu bu süre zarfında ortadan kalkmış sayılır. Bu sürede Time Travel Aesthetic ve kullanıcıların sözleşmeden doğan hak ve sorumlukları askıya alınmaktadır.

6. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

Sözleşme şartlarından bir tanesi, kısmen veya tamamen geçersiz olursa sözleşmenin diğer kısmı geçerliliğini korumayı sürdürür.

7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Time Travel Aesthetic, dilediği zaman platformda sunulan hizmetleri ve sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcıların sorumluluğu kapsamındadır. Kullanıcı, sağlanan hizmetlerden faydalanmaya devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8. Tebligat

Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Time Travel Aesthetic’in bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Kullanıcılar; üye olurken bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresi olduğunu kabul eder. Bu adresin değişmesi durumunda 7 gün içerisinde değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini aksi durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder ve beyan eder.

9. Delil Sözleşmesi

Time Travel Aesthetic ve kullanıcılar arasında sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Time Travel Aesthetic ve kullanıcıların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları ilgili kanun maddelerince uyarınca delil olarak kabul edilir. Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder ve beyan eder..

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri yetkilidir.